grublėtas

grublėtas
grublė́tas, -a adj. (1) nelygus, šiurkštus, nugrubęs: Pažvelgė jaunasis į trečiosios tetos raudonas, grublėtas rankas P.Cvir. Rankos grublė́tos nu darbo Lkv. Vaikas išbėrė ant grublėto delno keletą išsirpusių žemuogių . Purvas buvo labai grublėtas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • grublėtas — grublėtas, grublėta bdv. Grublėtas kẽlias, lẽdas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ašrus — ašrùs, ì adj. (4) 1. žr. aštrus 1: Peilis tur būti ašrus S.Dauk. Peilis ašrùs, o kirvis bukas J. ašriaĩ adv.: Ar ašriaĩ sutekinai kirvį? Grg. ašrỹn adv.: ^ Juo katinas senyn, tuo nagai ašryn VP20. ║ grublėtas: Per kelius ašrius ŽCh18.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštras — ãštras, à adj. (4) 1. žr. aštrus 1: Neliesk šito peilio – jis labai ãštras Mrs. Ar tavo dalgė aštrà? Zt. Útras pjautuvas Pls. Abišaliai aštras SD200. Berneliai dalges išrinkinėja – katara aštrà, katara aštresnė TDrIV90. | Dar̃ neėda, ale… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aštrus — aštrùs, ì adj. (4) 1. R, K turintis gerai pjaunančius ašmenis, išgaląstas, kandus: Aštrùs peilis gerai riekia Dkš. Ta dalgė labai aštrì, nejunti, kaip pjauni Rm. Aštrùs kirvukas – tik prileisk! Gs. Útrios žirklės gerai ima Pn. Aštrùs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • botarainis — 2 botaraĩnis, ė adj. (2) kreivas, gumbuotas, grublėtas, susisukęs: Tavo lazda tikra botaraĩnė Skd. Toki botaraĩniai rąstai trobesiuo netiks Skd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grumzlotas — grumzlotas, a adj. (1) nelygus, grublėtas: Tiek grumzlotas kelias, negali nei pavažiuoti Slnt. Ledas grumzlotas Mžk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gruoblėtas — gruoblėtas, a adj. (1) Š šiurkštus, nelygus, grublėtas: Motina glostė drebančią sūnaus ranką, gruoblėtu delnu perbraukė aprasojusią kaktą A.Vencl. Atsistojau prie gruoblėto beržo kamieno rš. Dešinėje rankoje laikė gruoblėtą lazdą rš. Adomas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patranka — 1 patranka sf. (1), pãtranka (1) Rgv, patrankà (3b) K 1. nelygumas, akmuo kelyje: Ant kelio daug patrankų yra Ilg. 2. K grublėtas, kratus kelias. ║ vieta, kur labai krato, tranko: Atsisėdo ant pačios pãtrankos (ratuose ant ašies), net pakaušy… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persikas — pèrsikas sm. (1) DŽ, persikas (1) NdŽ bot. erškėtinių šeimos šiltųjų kraštų medis: Kryklė persikas (Prunus persica) LBŽ. ║ to medžio vaisius: Persiko kauliukas stambus, grublėtas, o branduolys dažniausiai kartus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rauplinis — rauplìnis, ė adj. (2); L772 1. vartojamas apsisaugoti nuo raupų: Raupliniai čiepai brš. 2. sirgęs raupais: Kapus atskyrė, į vieną galą ėmė tus raupliniùs [numirėlius] kavoti Rs. 3. kuris nelygaus paviršiaus, grublėtas: Sidabrinės, raupliniais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”